Mai-iubirea

ianuarie 9, 2008

Într-o iubire, oricare ar fi ea, nu există decât două posibilităţi: împlinire şi reciprocitate, respectiv prezenţa comunicării, şi neîmplinire, respingere, absenţa comunicării. Mai există însă iubirile imposibile. Aici există comunicare, uneori deosebită, dar împlinirea nu poate avea loc. Cred că fiecare dintre noi am avut parte, măcar o dată în viaţă, de un astfel de sentiment. În aceste situaţii, e de  înţeles că rămâne comunicarea ca singura cale de apropiere şi ca ultim mod de împlinire a sentimentelor…

Am comparat la un moment dat imaginea cunoaşterii unui bărbat despre o fată (sau invers) în condiţiile unei corespondenţe pe internet, cu imaginea pe care şi-o fac îndrăgostiţii de Hristos, despre El: noi nu-L putem cunoaşte concret, dar putem comunica. El este Cuvântul, comunicarea totală, definitivă şi desăvârşită.

Apoi am dat de un programel care… calcula compatibilitatea dintre două persoane pe baza bioritmurilor lor. Nu cred decât în puterea lui Dumnezeu care animă astre, zile şi ani, aşa cum e voia planului Său. Dacă poate fi ceva adevărat în chestia asta cu bioritmul, cu siguranţă că numai El e stăpân. M-am gândit că Domnul doreşte să fim mereu pe aceeaşi undă cu El. Să fim mereu compatibili 100%. Adică potrivire totală. Adica El poate fi eu şi eu pot fi El! Adică avem aceleaşi trăiri emoţionale… Ideea de identificare cu Hristos într-o unire deplină nu este străină , El însuşi numindu-Şi biserica „Mireasa”… Adică între Mireasă şi Mire există o compatibilitate de 100%

Pe Domnul îl putem cunoaste in multe feluri. Dar cel mai adesea El ne arata despre Sine ca e Iubire. Vrea sa înţelegem că e Iubire. Iubirea e o emoţie. Imaginea iubitului şi a iubitei sale, din Cântarea cântărilor, uneori prezentată în scene încarcate de erotism, doar printr-un efort de interpretare spiritualistă ne poate îndepărta de imaginea dragostei dintre bărbat şi femeie. Dar nu va putea niciodată, oricum am interpreta Cartea, să nu sugereze acelaşi lucru: emoţia unei iubiri desăvarsite, care se vrea comunicată… Mai-iubirea…


Un fel de campanie electorală

octombrie 6, 2007

Ce-i drept, la timpul tinereţii mele nu mă gândeam că voi avea blog… Nici nu auzisem de internet. Nici nu visam. Copiii de azi ştiu imens mai multe decât ştiam eu la 25 de ani. Iar posibilităţile de a păcătui au crescut proporţional cu cunoaşterea. Numai calea spre mântuire e aceeaşi.

Dar nu e cazul să ne închipuim că firea omului era mai altfel… Asta nu s-a schimbat nicicum în tot îndelungul istoriei omeneşti. Aceeaşi răutate, acelaşi egoism, aceeaşi atitudine brutală faţă de restul creaţiei lui Dumnezeu, care a dus la inventarea cuţitului, a sabiei, a crucii, a terorii…

Nimic din ce nu e EU nu trebuie să mă stăpânească! Aşa a înţeles omul libertatea. Nu a înţeles niciodată că acest EU era deja stăpânit. Nu înţelege nici acum. „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” Ne mirăm de indolenţa românească. Dar ea nu e numai românească. E universală. E Nero care dă foc Romei ca să pună altă Romă în loc. E omul care aprinde gunoaiele ca să facă loc altui gunoi… E un fel de campanie electorală.