Baia de sentimente

ianuarie 28, 2008

Toţi preşedinţii îşi permit uneori câte o „baie de mulţime”.
Toţi îşi asumă atunci riscul de a fi răniţi sau ucişi…

Noi ne permitem uneori câte o „baie de sentimente”.
Şi noi ne asumam riscuri…

Concluzia: suntem preşedinţi! 🙂


Cum e iubirea lui Dumnezeu?

ianuarie 13, 2008

Cum e iubirea lui Dumnezeu şi ce oferă lumea?

Cum e curăţia şi cum e păcatul?

Unde ţi-ar plăcea mai mult?


Mai-iubirea

ianuarie 9, 2008

Într-o iubire, oricare ar fi ea, nu există decât două posibilităţi: împlinire şi reciprocitate, respectiv prezenţa comunicării, şi neîmplinire, respingere, absenţa comunicării. Mai există însă iubirile imposibile. Aici există comunicare, uneori deosebită, dar împlinirea nu poate avea loc. Cred că fiecare dintre noi am avut parte, măcar o dată în viaţă, de un astfel de sentiment. În aceste situaţii, e de  înţeles că rămâne comunicarea ca singura cale de apropiere şi ca ultim mod de împlinire a sentimentelor…

Am comparat la un moment dat imaginea cunoaşterii unui bărbat despre o fată (sau invers) în condiţiile unei corespondenţe pe internet, cu imaginea pe care şi-o fac îndrăgostiţii de Hristos, despre El: noi nu-L putem cunoaşte concret, dar putem comunica. El este Cuvântul, comunicarea totală, definitivă şi desăvârşită.

Apoi am dat de un programel care… calcula compatibilitatea dintre două persoane pe baza bioritmurilor lor. Nu cred decât în puterea lui Dumnezeu care animă astre, zile şi ani, aşa cum e voia planului Său. Dacă poate fi ceva adevărat în chestia asta cu bioritmul, cu siguranţă că numai El e stăpân. M-am gândit că Domnul doreşte să fim mereu pe aceeaşi undă cu El. Să fim mereu compatibili 100%. Adică potrivire totală. Adica El poate fi eu şi eu pot fi El! Adică avem aceleaşi trăiri emoţionale… Ideea de identificare cu Hristos într-o unire deplină nu este străină , El însuşi numindu-Şi biserica „Mireasa”… Adică între Mireasă şi Mire există o compatibilitate de 100%

Pe Domnul îl putem cunoaste in multe feluri. Dar cel mai adesea El ne arata despre Sine ca e Iubire. Vrea sa înţelegem că e Iubire. Iubirea e o emoţie. Imaginea iubitului şi a iubitei sale, din Cântarea cântărilor, uneori prezentată în scene încarcate de erotism, doar printr-un efort de interpretare spiritualistă ne poate îndepărta de imaginea dragostei dintre bărbat şi femeie. Dar nu va putea niciodată, oricum am interpreta Cartea, să nu sugereze acelaşi lucru: emoţia unei iubiri desăvarsite, care se vrea comunicată… Mai-iubirea…


Vina lui Iov

decembrie 4, 2007

Iov a fost mai puţin vinovat înaintea Domnului decât prietenii săi. De ce? Doar el a fost acela care l-a acuzat pe Dumnezeu…. Prietenii lui I-au luat apararea…

Dar tocmai de aceea!
 
Noi putem acuza pe Dumnezeu, ne recunoaştem astfel incapacitatea să înţelegem şi să suferim. Cei care-I iau apararea lui Dumnezeu însă, greşesc fundamental, considerându-se capabili să-L înţeleagă şi să-L explice pe Dumnezeu. A concepe un Dumnezeu care are nevoie de apărarea noastră înseamna a-L „ajusta” pe Însuşi Domnul cerului şi al pământului, si a etala o sfinţenie pe care nu o putem avea decât tot de la El…

Impresie poetică

***
carele cu inimi au ajuns la poarta ţării
unele muşcă altele plâng altele se-nchină
o ramură de măslin şi-a ridicat albina
răsăritul dă să crape de aşteptare
o înviere chiuie în grădini
peisajul ăsta l-am mai văzut spune Domnul
dă mormântul mai încolo să trec

dacă doare dă-te şi tu omule nepriceput
ai putea stropi numai cu parfum orice cale
pe care am trecut dacă ai vrea spune Domnul
şi ridică dopul să vadă câtă iubire a mai rămas


Unde aş vrea să locuiesc?

noiembrie 29, 2007

Jucăm „leapşa”

Primesc cu plăcere provocarea pe care mi-o trimite A.Dama, mai ales că deja am răspuns aici cam în ce condiţii mi-ar plăcea să locuiesc. Bloggerii numesc astfe de provocări „leapşa” şi înţeleg că e un fel de joc. Întotdeauna mi-a plăcut să mă joc, mai ales atunci când am avut libertatea să-mi fixez singur regulile.

A.Damei i-ar plăcea să locuiască într-un mugur de toiag cu „posibilităţi de metamorfoză în fluier”… Mie cred că mi-ar plăcea să mă stabilesc în altfel de mugur de toiag: din cel cu perspective de schimbare în toiag al lui Aaron, care a dat frunze şi flori şi a rodit migdale.

Încă ma mai gândesc dacă şi când să dau mai departe „leapşa” asta…

***
dar unde nu aş vrea unde nu aş vrea unde nu
în întunericul dintre pas şi cale în fereastra închisă a vieţii
când dă spre îngheţ în tunelul prejudecăţilor
tot ce e păcat să mă izgonească vreau să fiu
locatarul sfinţeniei şi ivorul slavei când deschizi uşa Tu
pofteşte rob bun în bucuria Stăpânului casa cea adevărată

ţara cea adevărată e veşnicia în rest cad stânci
alunecă terenul încrederii neunse cu untdelemn
dă-mi repartiţia Doamne eu acolo doresc nu
unde nu aş vrea unde nu aş vrea unde nu


Vorbe, vorbe…

octombrie 23, 2007

Dacă poate cineva să îşi strunească limba, atunci îşi poate conduce întregul trup. Aşa ne prezintă Scriptura inimaginabila putere a acestui “foc mic care aprinde o pădure mare”. Ce o face oare să fie aşa? De ce cuvintele noastre au această uriaşă putere? De unde vine ea?
Vorbele unui om au deschis calea celor mai mari confruntări din istorie. Să ne amintim de cel de-al doilea război mondial şi de Hitler… De răcnetele lui care instigau şi isterizau o naţiune întreagă. Dar şi de vorbele tâmplarului din Nazaret şi ale ucenicilor Săi, care au câştigat lumea cu mesajul lor de pace şi iubire. Ce anume face deosebirea între aceste două situaţii?

Cuvintele au fost întotdeauna cea mai scurtă legătură dintre o realitate personală, subiectivă prin excelenţă, şi realitatea înconjurătoare. Ele reflectă atât modul cum se raportează fiecare individ la sine, la trăirile lui cele mai profunde, la instinctele, imaginaţia, sentimentele lui, cât şi încercarea lui de a se adapta condiţiilor exterioare, mai mult, de a le influenţa,  de a le modifica, de a le înlocui…
Ele oglindesc cel mai fidel chipul divin, fiind singura noastră putere de altă natură decât cele pur materiale, ba, aşa cum arătam, fiind în măsură să le mobilizeze pe acestea într-un sens sau în altul. Dacă Domnul a creat prin cuvânt, omul poate fie să-L glorifice şi să I se închine, sporind astfel bogăţia-I de slavă şi desăvârşindu-se prin participarea la aceasta, fie să încerce să distrugă întocmirile Sale minunate, prin propriile lui cuvinte, prin vorbe…

Cuvintele se nasc în cel mai intim for al nostru. Acolo unde deliberăm, sau ar trebui să facem asta  întotdeauna, cu privire la discursul nostru. Solomon Înţeleptul ne spune la Proverbe 20-5: “Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele.”
E foarte adevărat că unii folosesc cuvintele ca să obţină anumite avantaje, ca să-i domine pe ceilalţi… De fapt, asta a fost intenţia celui care a introdus amăgirea în lumea lui Dumnezeu.
Frumos ca prinţ al zorilor, de o inteligenţă pură, cum numai un duh poate fi, el a văzut Cuvântul făcându-Se trup. Nu a pătruns însă întreaga semnificaţie a acestui act. Veşnicia era şi este pentru el singurul mediu de viaţă. Lumea creată îl fascina. A vrut să fie a lui, să se identifice cu ea, absorbindu-I puterile… Doar el era duh neîntrupat… Lecţia întrupării Cuvântului l-a făcut să dorească întruparea. S-a întrupat aşadar. A luat chipul celui mai înţelept dintre animalele create de Domnul, ca să poată ajunge la om.  Iar omul i-a oferit supunere. Putem vorbi despre asta la trecut, la prezent sau la viitor, veşnicia nu are timpuri. Iar acum vorbim despre ceva ce se întâmplă (s-a întâmplat? se va întâmpla?)…

Nu l-a putut regenera pe om aşa cum ar fi dorit el să o facă, după chipul şi asemănarea lui, fiindcă el însuşi nu era decât creatură. Şi fiindcă Cel ce Se întrupase făcuse deja asta. Omul este regenerat aici, prin actul răscumpărării divine făptuit de Cuvânt şi îşi poartă fiinţa în veşnicie, dar cel care îl corupe pe Adam nu vede, nu ştie. El luptă mereu căutând să zădărnicească un Plan care se împlineşte în afara posibilităţilor lui de manevră. De aceea se adreseaza fiecărui individ în parte într-un demers disperat. Şi tot de aceea e nevoie ca omul să creadă în actul Cuvântului făcut trup, ca să se întoarcă în veşnicie aşa cum Dumnezeu l-a dorit. Altfel este văzut ca supus al răului cu care se identifică în veşnicie şi va pieri.

Dacă gândul meu, izvorul cuvintelor mele, este “rob ascultării de Hristos” deja alegerea lui Adam e alta. Ceea ce Dumnezeu a plănuit se împlineşte. Atunci şi vorbele mele vor reflecta această realitate minunată, iar planul celui rău piere, aşa cum piere în orice caz de Adam necorupt… Adică devine ceva ce n-ar fi ajus niciodată la fiinţă. Fiindcă el nu se poate întrupa altfel decât în mintea şi acţiunile omului neascultător.
Să ne imaginăm măcar pentru o fracţiune de secundă, măcar cu doar unul dintre neuronii creierului nostru, ce fel este lumea fără distrugerile provocate de rău, sau datorită confruntării galactice cu el…

Dar vorbeam despre… vorbe, despre capacitatea lor de a aduce în lume binele sau răul. Îl poţi rosti pe “da”, astfel ca el să însemne “nu”, şi invers. Deci nu despre “faţa” cuvintelor discutăm, deşi Isus Însuşi ne-a avertizat la Matei 12:37   “Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osîndit.” şi “Da al tău să fie da”. Ci despre intenţiile mai mult sau mai puţin deturnate, care se ascund în dosul lor.
Lumea de azi e condusă de această tendinţă de a stăpâni şi de a dirija pe alţii. Viaţa naţiunilor, mai mult ca oricând în istorie, scoate în prim plan nu pe eroi, ci pe oamenii care stăteau de obicei înapoia acestora, pe oamenii politici. Dar politica este cea mai parşivă scornire omenească. Sub motive mai mult sau mai puţin “îndreptăţite” (ca şi cum minciuna ar putea avea şi alte motive decât pe Amăgitorul) se comit cele mai abominabile dezertări de la condiţia de om. Se minte, se fură, se ucide “din raţiuni de stat”. Se amăgesc mase întregi de oameni cu o singură vorbă.  Se inventează căi diabolice de a-i transforma pe ceilalţi în instrumente oarbe şi-atât, ale propriilor planuri abjecte. Şi astea toate doar cu vorbe.

E aşa de greu să dăm vorbelor încărcătura lor adevărată? Vorbele pot vindeca, pot înviora un suflet apatic, pot aduce pacea, pot învia din morţi… “Lazăre, vino afară!” a strigat Domnul. A vindecat paralitici, a dăruit vedere orbilor, a liniştit furtuna şi a alungat duhurile rele doar cu cuvinte care s-au slăvit în credinţa oamenilor, unindu-se astfel cu aspiraţiile şi imaginaţia lor.
Dar ca şi când n-am şti toate astea, facem din vorbele noastre instrumente ale răului, uneori chiar fără să ne dăm seama. De la simpla şi cotidiana bârfă, de la bancurile amuzante mai cu, sau mai fără perdea, până la minciuna electorală fără acoperire, sau legi parşive, făcute doar cu scopul de a anihila pe unii şi de a-i privilegia pe alţii dintre membrii societăţii, vorbele îşi manifestă puterea lor distructivă peste tot în societate…

Să luăm cel mai răspândit exemplu… bârfa! Asta se întâmplă atunci când nu poţi înghiţi pe cineva. Îl mesteci şi-l mesteci în gând, de unul singur, sau după vreun colţ cu amicu’, soaţa, vecinii, şi tot nu-l poţi înghiţi. Cauţi nodurile din papură, tai firele-n patru sau mai multe, te faci negru-n cerul gurii, plămânii privirii îţi ies din orbite, scuipi cu tot năduful zilei arse de soare, că tot nu-l înghiţi.
Stau şi mă gândesc pe cine am bârfit ultima dată. A, da… Dar nu era bârfă, era adevărul gol-goluţ, spus fără patimă şi resentimente, răspicat şi obiectiv. Ce dacă mi-a făcut rău, a durut şi a trecut. Nici gând de bârfă. Nu mai am nimic împotriva lui… Fiindcă bârfa e un fel de răzbunare a neputinciosului. Adică, dragă, dacă ştii asta, ţi se pune ţie nodul în gât şi poate-i faci tu ceva ce nu am fost eu în stare.
Antidot pentru barfă? Pentru că nu pot înghiţi pe cineva? Pentru că mă înec în public cu dumicatul ăsta? Pentru că devin penibil, dizgraţios? Am văzut aseară pe cineva care încerca să strivească un ţânţar care-l necăjea. Îşi tot dădea palme peste faţă. Dacă i-aş fi dat eu, s-ar fi supărat.
Tata avea un leac, atunci când mă lăcomeam şi căutam să înghit bucate multe şi repede, şi mă înecam cu ele: îmi dădea o palmă zdravănă după ceafă! Şi când nu poţi înghiţi pe cineva şi te îneci bârfindu-l, leacul e tot ăsta.
Numai că-l administrează Dumnezeu.

Scriam rândurile de mai sus într-un articolaş, acum mai mulţi ani. Nu s-au schimbat multe lucruri de atunci. Ba chiar pot spune că, în ce priveşte bârfa, nu s-a schimbat nimic. Fiindcă omul nu va înceta să folosească vorbele ca ascunzătoare a răului, atâta timp cât nu va înceta să ofere sprijinul lui celui care îl tot amăgeşte.
Faceţi o încercare: rugaţi-vă Domnului să vă elibereze de bârfă. Doriţi asta din tot sufletul vostru. Situaţia se va inversa: dacă până acum ţi se punea un nod în gât gândindu-te la nu ştiu cine, acum ţi se va pune imediat de vei dori să-l bârfeşti.

Tot aşa şi în celelalte situaţii. Totul funcţionează ca şi întoarcerea polilor unui magnet. Unde era atracţie, acum e respingere. Nu poţi pune împreună niciodată cele două forţe inverse ale lui. Nu se anihilează reciproc nicidecum, doar se resping. “Nu puteţi sluji la doi stăpâni” spune Domnul Isus. Vorbele noastre poartă în ele orientarea categorică a fiinţei noastre, indiferent ce şi cum declarăm cu ele.  Vorbele sunt cele dintâi fapte ale inimii.   Dumnezeu îi spune lui Cain, care asculta vorbele unei inimi deja infestată de cel rău, în Geneza 4-7: „Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

Dragii mei, ispita e mereu prezentă. Iacov pune punctul pe i (Iacov 3:2):  „Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit, şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul.” Se poate să fim desăvârşiţi? Dacă este cu putinţă, singura condiţie este disciplinarea vorbirii. Foarte uşor ne va fi apoi cu celelalte porniri ale noastre. Eu încă n-am reuşit. Dar nu disper. Lupta împreună cu Domnul este garanţia că va veni ziua victoriei. Slăvit să fie Numele Lui!


Pâinea, iubirea, ori frângerea?

octombrie 1, 2007

supper2.gifFiecare are problemele lui, fiecare suferă într-un fel sau altul sub amprenta vremurilor, ne găsim pe marginea unui vulcan care este propria noastra viaţă şi nu ştim cum să privim mai bine înăuntru… Iniţiativele noi ne obosesc, preocuparile mai intense nu sunt decât bătăi de cap de multe ori inutile, zbaterea pentru bucata de pâine atât de necesară trece uşor peste alte nevoi.

Iar bietul suflet aşteaptă, tot aşteaptă puţină atenţie, un crâmpei de mângâiere, împlinirea unui vis, ori căldura unui moment de bucurie. Ştiu, mulţi veţi spune că toate astea le avem duminica la biserică, sau stând pe genunchi cu Scriptura în mână în cămăruţa noastră… Este foarte adevărat.

Dar cum declanşăm această scumpă împărtăşire cu Duhul Domnului? Şi cum trecem apoi prin ierihonul încăpător de orbire şi durere al lumii? Lăsăm să treacă clipa sensibilităţii la orbirea altora – care seamănă atat de mult cu a noastră, cea dinainte de vindecare! – fără să facem nimic? Ne judecăm între noi, de multe ori cu o vigoare demnă de cauze mai bune, urmărind ce? Să luăm locul lui Dumnezeu?

Sau avem atâtea satisfacţii şi atât bine în toate cele ale noastre că simţim nevoia să dăm lecţii de noi, altora? Dureros… Când pâinea iubirii se frânge, ce ne interesează mai mult? Pâinea, iubirea, ori frângerea?


Neputinţa lui Dumnezeu

septembrie 22, 2007

„Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine.”
Ţefania 3:17

Iată un loc în Scriptură unde ni se spune ceva despre… neputinţa lui Dumnezeu! În momentul în care devine vesel pentru tine sau pentru mine, El nu mai poate. E normal, când El e vesel pentru ceva, înseamnă că acel ceva e desăvârşit în ochii lui, ca şi-a încheiat lucrarea, că e cazul „să nu mai poată”…

Când El devine „viteazul din mijlocul tău”, bucuria lui e atât de mare, încât dragostea lui devine tăcerea universului, pacea lui, iar veselia lui e odihnă deplină.

Acest Dumnezeu care tace lăsându-Şi dragostea să vorbească este un Dumnezeu al poeziei desăvârsâşite. Ea este aceea care poate face aşa ceva. Ea vede cuvintele din tăcere şi cântecele din adâncul iubirii. Ea vede… neputinţa lui Dumnezeu!