Pauza de blog

mai 15, 2008

Gata… Pauză de blog. Mă pregătesc de ducă. Încep să fiu… pe ducă. Plec la Felix pentru vreo trei săptămâni şi nu vreau să nu ştiţi. Deci nu postări noi, nu răspunsuri la comentarii…

Voi ajunge acolo (în Oradea) pe 19 mai seara. Întâi voi trece pe la Alba Iulia să spun poezii, duminică pe 18 voi fi acolo, într-o biserică baptistă.

Vă las cu bine, dragii mei, ne vom revedea după 6 iunie cu noutăţi, sper. La revedere!

Publicitate

Final de baladă 2

mai 12, 2008

Curgi râule în drum de ierbi,
De paşii omului întrebi,
De omul plutitor ce-l duci
Purtat pe valurile-adânci.

Curgi râule fără popas
Pe omul care-a mai rămas
Din amintirea lui de el
Un mai nimic, un mai niţel.

Curgi râule, nu te opri
Căci omul plutitor o fi
De nu îl va înţepeni
O inimă din temelii.

O inimă de la iubire
Ce-l întreba întrebuire,
Că n-avea omul mântuire
Dintru a lui acea plutire

Pe-un râu de ierbi, pe-un râu în jos,
În verdele fără folos
Era, dar nu mai este frâu,
Că s-a făcut spre ceruri râu.


Bucuria cu multe petale

mai 11, 2008


Mi-a dat Dumnezeu o bucurie cu multe petale… Le rup una câte una şi murmur mereu: „Mă iubeşte… Mă iubeşte…”!

Aseară, cineva drag L-a primit pe Domnul Isus…

Astăzi dimineaţă, la ora 7, m-a sunat un prieten şi mi-a spus: „Felicitări! Ai fost primit în Uniunea Scriitorilor!”…

Poate fi vreo legătură între cele două primiri, alta decât înflorirea bucuriei de la Dumnezeu?!

Doamne, cât de multe petale poate avea o floare ca asta?!

 


Omul ruginiu

mai 10, 2008

Alunecă-n toamnă un om ruginiu,
De parcă-i o frunză de brusture.
Stropi mari de-ntuneric de el se aţiu
Şi-ncepe tăcerea să-l usture.
 
Duce cu sine un palat de amar
Şi un iaz de-ntristare pe margine.
Sare adesea din habar în habar
A lui străvezită imagine.
 
Tac de acolo şi de nicăieri
Rare-ale lui dumiririle…
Doamne, cu ce nestemate puteri
Tu poţi să îl lege iubirile?
 
Îl ridici şi îl pui într-o naştere iar,
Un copil e acuma, un gângure…
De un Duh de la Tine l-ai făcut sanctuar
De o mare căinţă el plângure…
 
Şi iese din toamnă un om  ruginiu
Şi nici el nu mai ştie că iese.
Ca şi cum îl urmează, de el se aţiu
Fericite miresme mirese.


Vorba mea cu tăcerile ei

mai 9, 2008

Dintr-un colţ de surâs îmi răsari uneori,
Alteori, dintr-o brumă de plâns.
S-a desprins ceru-ntreg din albastre culori
Şi la mine în suflet s-a strâns.
 
Pot acum să înalţ un stidard de-nchinări,
Pot, un deal de slăvire să-l sui,
Sau un turn de iubire pe-orizontul din zări,
Viaţa mea e crenel de al lui.
 
Pot să vină-ncercări cum e auru-n foc,
Eu voi fi mai curat, mai lucind…
Nu se-ating apele din oglindă deloc
De un chip ce se-admiră zâmbind.
 
Am rostit şi scântei a iscat pe câmpii
Vorba mea răsunată de tei.
S-a întors către El şi-i acum poezii,
Voba mea cu tăcerile ei…  


Străluciri

mai 8, 2008

Atâta lumină nu pot s-o desprind
Din niciun senin sau norat anotimp.
Sar galaxii din răstimp în răstimp,
Stele cu raze înspre noi se întind,
 
Veseli genuni după colţ hohotesc,
Vânt de coral este zumzetul lor,
Vin căi lactee şi se-nlănţuie-n cor,
Ochii, de-atâtea, îmbătrânesc.
 
Doamne, ce-i omul în acest fel de fel
Şi de ce universul la picioare i-ai pus?
Şi de ce datu-i-ai pe Cuvântul Isus,
De-l înţelege şi îl ia cum vrea el…?
 
Mă închin ca un trunchi îndoit de la vânt,
Ca un susur de râu când îl beau…
Să rămân o cenuşă ce lumina o vreau,
Asta-i a străluci pe pământ!


Părinte, priveşte!

mai 5, 2008

 
Părinte, priveşte şi în lacrima mea
Să vezi câtă dragoste-ncape…
Mai poate numi, mai poate ploua,
Mai poate pe alţii s-adape?
 
Priveşte albastrul adâncului ei
Pe care îl torn întregime
Pe scurta-nşirare a anilor mei
Să-i fac rotunjime…
 
Şi adu smerirea iubirii ce-n om
Deschide zăgazu-nvierii.
Să fiu ca o ramură când Tu eşti un pom
În creştetul verii.
 
Oricât ar durea, mă scufundă-n văpăi,
Curăţit să-nţeleg suferinţa.
Între-atâtea poveţe şi drumeaguri şi căi,
Singura ce-mi zidit-a credinţa.


Scrisoarea de dragoste a Tatălui

mai 4, 2008

Strigătul inimii unui tată de la Genesa până la Apocalipsa

Cuvintele pe care le vei asculta sunt adevărate, ele îţi vor schimba viaţa dacă le vei lăsa să facă asta. Fiindcă ele vin chiar din inima lui Dumnezeu. El te iubeşte şi El este tatăl pe care tu l-ai căutat toată viaţa ta. Aceasta este scrisoarea Lui de dragoste către tine.

„Copilul Meu, poate că tu nu Mă cunoşti, dar Eu ştiu totul despre tine. Ştiu când te aşezi şi când te ridici, îţi cunosc toate căile, chiar şi firele din cap îţi sunt numărate. Fiindcă ai fost creat după chipul şi asemănarea Mea. În Mine trăieşti, te mişti şi îţi ai fiinţa… Pentru că eşti creaţia Mea şi eşti din neamul Meu.

Te-am cunoscut chiar şi înainte să fi fost zămislit, te-am ales când am plănuit creaţia. Nu ai fost o greşeală. Fiindcă toate zilele tale sunt scrise în cartea Mea. Eu hotăresc momentul exact al naşterii tale şi unde o să locuieşti.

Eşti o făptură minunată. Eu Te-am ţesut în pântecele mamei tale şi Te-am adus înainte în ziua în care te-ai născut.

Am fost înfăţişat greşit de către cei ce nu Mă cunosc. Nu sunt distant şi mânios, ci sunt expresia completă a dragostei şi este dorinţa Mea să Îmi revărs dragostea Mea asupra ta, fiindcă tu eşti copilul meu, iar Eu sunt Tatăl tău. Îţi ofer mai mult decât tatăl tău pământesc ţi-ar putea oferi vreodată, pentru că Eu sunt Tatăl perfect. Orice dar bun pe care îl primeşti vine din mâna Mea. Eu am grijă de tine şi Îţi împlinesc toate nevoile. Planul Meu pentru viitorul tău a fost întotdeauna plin de speranţă. Te iubesc cu o dragoste nepieritoare.

Gândurile Mele pentru tine sunt nenumărate ca nisipul de pe ţărmul mării, şi Mă bucur pentru tine prin cântec şi veselie. Nu voi înceta niciodată în a-ţi face bine, pentru că tu eşti comoara Mea de preţ. Îmi doresc să te sădesc în bine, cu toată inima Mea şi din tot sufletul Meu şi vreau să-ţi arăt lucruri minunate şi extraordinare.

Dacă Mă vei căuta cu toată inima ta, Mă vei găsi. Găseşte-ţi plăcerea în Mine şi Eu Îţi voi îndeplini dorinţele inimii. Fiindcă Eu ţi-am dăruit acele dorinţe. Sunt în stare să fac pentru tine mai mult decât ţi-ai fi imaginat. Pentru că Eu sunt cel mai mare sprijin al tău. Şi sunt, de asemenea, Tatăl tău care te mângâie în toate necazurile tale.

Când inima ţi-e frântă, Eu sunt aproape de tine. Precum un păstor îşi poartă un miel, Eu te-am purtat aproape de inima Mea. Într-o zi, voi şterge toate lacrimile de pe faţa ta şi voi lua toată durerea pe care ai suferit-o pe acest Pământ. Eu sunt Tatăl tău şi te iubesc precum L-am iubit pe fiul meu Isus.
Pentru că în Isus este dezvăluită dragostea Mea pentru tine. El este reprezentarea exactă a Fiinţei Mele. El a venit să arate că Eu sunt pentru tine, şi nu împotriva ta, şi să-ţi spună că nu îţi număr păcatele, căci Isus a murit pentru ca noi doi să fim împăcaţi. Moartea lui a fost expresia cea mai mare a dragostei Mele pentru tine.

Am renunţat la tot ceea ce am iubit pentru a câştiga dragostea ta.

Dacă primeşti darul fiului Meu Isus, tu mă vei primi pe Mine. Şi nimic nu te va mai separa de dragostea Mea niciodată. Vino acasă şi voi da cea mai mare petrecere pe care a văzut-o cerul vreodată.

Eu am fost dintotdeauna Tată şi voi fi întotdeauna Tată. Întrebarea mea este: VREI SĂ FII COPILUL MEU? TE AŞTEPT!

CU DRAGOSTE,
TATĂL TĂU,
DUMNEZEUL ATOTPUTERNIC
(Scrisoarea de dragoste a Tatălui este o expresie a inimii lui Dumnezeu, conţinând versete parafrazate din Genesa până la Apocalipsa. E bazată pe aproape 50 de versete).


Nu mă lăsa

mai 3, 2008

Nu mă lăsa cu dorul înjunghiat pe drum,
Nu mă strivi în vina unde-am prelins durere…
Întreabă-mă de mine, răspunde-mă acum,
Şi creşte-mă în Tine, s-ajung la înviere.
 
Oricât aş fi de faur, mă făureşte Tu,
Mă faptă din cuvintele-mi ce Ţi s-au închinat.
Ridică-mă-n genunchii ce-n lumea asta nu
Cunosc decât poziţia acelui preaplecat.
 
Şi-ntr-o cântare-anume, atunci când vei veni,
Aşează-mă, Isuse, şi lin mă acordează,
Să sune veşnicia cum sună, de copii,
O pajişte cu soare, când mama îi veghează.
 
Şi-n plecăciune zisa mi-o nărui şi Te rog
Dezmiardă Tu albastrul poemului ce-l scriu
Nu mă lăsa în lume un ciripit olog,
Ci zbaterea luminii în lutul cânepiu.


Spuneai Cuvânt

mai 1, 2008

Spuneai Cuvânt şi Îl erai deplin
Şi Adevărul vă împrejmuia.
În glasul Tău tăcerile se-aţin
Ca ciutura spre-adâncul de cişmea.

Spuneai Cuvânt şi denumeai cu El
Fiinţa Ta de flacără şi dor,
Erai Cel Savaot-Emanuel
Prin care toate au în ele spor.

Spuneai Cuvânt şi-nţelegeai atât
Cât era Tu rostindu-Te-n măriri,
În întruparea chipului de lut,
În veşnicia marii răsfoiri…

Spuneai Cuvânt de Tine şi trăia.
Şi tot ce nu erai era pieire.
Şi împlinit Cuvântul Te spunea,
Iar toate astea se chemau Iubire.