Impresii poetice

noiembrie 12, 2007

La ceas de taină 2

„De aceea treci prin lume: să ai ocazia să Mă cunoşti suficient, ca să ştii de ce treci prin lume. E singura ta ocazie de genul ăsta.” a continuat El. „Dacă ai înţeles ceva din lumea Mea, atât cât să te facă văzut de ochii Mei, nici nu prea mai ai ce face pe acolo, doar să mărturiseşti…”

Nu ştiu cum va fi. Voi fi împreună cu Domnul meu şi va fi… nu ştiu cum va fi. Cum n-a fost niciodată, asta e clar. Ceva ce „la mintea omului nu s-a suit”…

***
mâna când strângi spicele Ţi se face grâu
de aceea ştiai aşa de bine să te frângi ca o pâine
când via o culegi Ţi se face ciorchine de aceea
curgi în taină ca sângele stelelor
când aud zefirul bătând mi se pare că vii
strâng repede abecedarul fiinţei şi pun masa
nu te precipita îmi spui doar candela aprinde-o
şi dacă se va stinge uite aici untdelemnul

căci dacă s-ar sui la mintea ta Eu n-aş fi Eu
iar tu n-ai mai avea nevoie de iubire


Impresii poetice

noiembrie 12, 2007

La ceas de taină 1

Când Domnul vrea să-mi spună ceva, mă face atent. Dacă dorm, mă trezeşte. Aşa m-a trezit astă noapte. Aşa l-a trezit şi pe Samuel, acum mai multe mii de ani. E ceva în glasul Lui, de parcă vorbesc singur. Mi-a spus: „Din El, prin El, şi pentru El Sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” „Bine, Doamne, i-am răspuns, dar asta spune Pavel în Romani. Doar pentru atâta lucru m-ai tezit?” Şi am vrut să mă culc la loc.

„Păi văd că trebuie să-ţi aduc aminte…”, mi-a spus El. E povestirea aia cu ficusul, pe care ţi-am dat-o mai demult. Atunci îţi spuneam un secret. Cuvântul Meu e proiecţia Mea în Mine, la modul pe care tu îl numeşti „ideal”, şi în lumea ta într-un mod pe care tu îl numeşti „concret”. Tu lucrezi în lumea concretă cu cuvinte concrete, Eu lucrez peste tot cu Cuvântul Meu. Tu vezi doar o părticică din toată lucrarea Mea.

Spre deosebire de cuvintele tale, Cuvântul Meu are viaţă şi o are din belşug. „Căci El zice şi se face, porunceşte, şi ce porunceşte El ia fiinţă”. Îţi aminteşti… Aşa am făcut Eu totul. Aşa a luat fiinţă totul. Altfel nu putea fi. Eu sunt Cel ce sunt. Afirm asta când mă văd pe Mine Însumi. Afirm asta când rostesc, fiindcă rostesc cu Mine Însumi, cu Cuvântul Meu. Iar când rostesc, Cuvântul Meu spus de Mine ia fiinţă. În Mine, la modul ideal şi duhovnicesc, şi în lumea voastră „concretă” în modul vostru „concret”. Problemă de percepţie, te gândeşti tu, dar n-ai să ştii niciodată cum e percepţia Mea.

***
cum punea mama rufele la uscat şi vântul se bucura
aşa îmi pui Tu nopţile uneori să Se bucure Duhul Tău
toate celelalte au aripi numai eu am nopţi şi am
un deşteptător special pentru lumina din ele da
şi nopţile sunt luminoase când ai ceva de spus
şi ele pot fi minunate

apoi trecea o suferinţă care făcea cu ochiul
ori o prăbuşire spre înalt apoi transpiram până-n zori
de  roua ca de îngeri presaţi în cartea Ta cineva
tot încerca să-mi povestească cum că
botanica divină are un parfum ca de sentiment
înflorit cineva tot arcuia în real o grădină